Vervuiling

Door te kiezen voor een PV-systeem, zorgt u ervoor dat er in de huidige energie-centrales minder fossiele brandstoffen verbruikt moeten worden. Zo zal een PV-systeem van 8,5 m² aan modules (dit komt overeen met een systeem van 1 kWp*) de CO₂ uitstoot verminderen met 700 kg per jaar! Dit komt ongeveer overeen met 3000 km rijden met een hedendaagse auto!

*kWp staat voor "kilo-watt piek". Dit is het piek-vermogen voor een PV-systeem

Energieprijzen

Onze olie is bijna op. Er zijn voorspellers die ons voldoende voorraad geven tot 2050, maar er zijn ook minder optimistische voorspellers die het jaar 2017 als limiet opgeven. Hierdoor zullen de olieprijzen binnen een aanzienlijke tijd veranderen in de negatieve zin voor de consument, en dus zal op termijn ook de prijs van de energie omhoog gaan. Als u een PV-systeem geïntstalleerd hebt, zal u van deze prijsstijging niets - of toch zeker minder - merken, u wekt namelijk uw eigen stroom op.

Zuiniger

Als u uw eigen groene stroom opwekt, zal u als het ware automatisch minder stroom proberen te verbruiken, "u bent er meer mee bezig". Een reden dat u dit zal doen is dat u minder afhankelijk wil zijn van de grote energie-leveranciers. Een nog belangrijkere reden is dat u uw overschot aan groene energie kunt verkopen aan de energiemaatschappij. U verdient dus als het ware geld op het dak. En doordat u minder stroom gaat verbruiken, zal ook op deze manier de CO₂ uitstoot verminderen.

 

Poll

Hoe bent u op deze site terecht gekomen?

Lokale reclame

Zoekrobot

Via kennis

Andere

Nieuws

2021-09-12
info over thuisbatterij


2010-07-29
Niewe naam: Elparo